Meniu
Cosul tau
Valentin +40 727 085 899 Foloseşte cod cupon SUPERGAZ pentru o reducere de 5% la toate instalaţiile GPL

Termeni şi condiţii

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.supergaz.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.supergaz.ro este administrat de SUPERGAZ AUTOSERVICE SRL, CUI 33380925, J23/2048/2014 din Şos. Centura Chitila, Rudeni – Strada Macului, nr. 12, Chitila, Jud. Ilfov., România.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.supergaz.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.supergaz.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţurile prezentate includ TVA (19%).

Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei, montajul şi livrarea sunt gratuite.

Plata produselor se efectuează prin card de credit sau card de debit la plasarea comenzii online.

Metodele de plată pentru plata cu cardul de credit sau cardul de debit agreate sunt MobilPay şi EuPlătesc.

Informaţii privitoare la programarea în service autorizat Supergaz:

Termenul de programare este cuprins între 3 şi 14 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.

Preţul instalaţiei GPL cuprinde: taxa pe valoare adăugată (TVA); montaj şi garanţie 24 luni, fără limită de km.

Produsele se livrează la service-ul pentru care optaţi în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc, veţi fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriţi şi sunteţi de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi către service-ul montator, revine societăţii de curierat sau transportatorului conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului şi vom fi înştiinţaţi în termen de 48 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.supergaz.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. SUPERGAZ AUTOSERVICE SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.supergaz.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală, puteţi folosi adresa de mail alexandra.iancu@supergaz.ro

Politica de confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001, clienţii noştri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c) notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4) Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilităţi privind produsele

S.C. SUPERGAZ AUTOSERVICE .S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitaţi secţiunea Politica de retur.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poştă electronică (e-mail)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.


Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenţie umană;
g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poştă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. SUPERGAZ AUTOSERVICE S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. SUPERGAZ AUTOSERVICE S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual https://www.supergaz.ro.